DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM
   

 
Elasyc 1.27.0
Informácie o verziách


Licencia: Shareware bezplatné použitie na 30 dní
Podporované jazykové rozhranie: Slovenské, České, Anglické
Systém je plnohodnotne pripravený aj na prevádzku v Českej republike.

 
  Minimálne požiadavky:
Windows 7 (XP SP3 na testovanie); 1 GB miesta na disku; Intel celeron 1,8 GHz; 1 GB RAM; Rozlíšenie monitora 1024x768 px; .NET Framework v 4.0

Odporúčané požiadavky:
Windows 10; 5 GB miesta na disku; Intel Pentium Dual-Core 2,5 GHz; 4 GB RAM; rozlíšenie monitora 1920 x 1080 px (Full HD); .NET Framework v 4.0
 

Základné rozhranie aplikácie

 
  Základom celého systému Elasyc je softvér založený na moduloch, ktoré sa podľa želaní zákazníka poskladajú do funkčného celku. Každý modul dokáže pracovať aj samostatne a plniť si povinnosti podľa svojich funkcií. Moduly sa aktivujú automaticky ON-LINE podľa zakúpenej licencie.
 

Modul Používateľ

 
  Modul Používateľ slúži na centrálnu správu celého systému. Obsahuje nezávislý virtuálny dochádzkový terminál, On-Line sledovanie zamestnancov, spracovanie dochádzky, generovanie a tlačenie exportov, správu užívateľov a množstvo iných pokročilých funkcií.
 

Modul Terminál

 
  Modul Terminál v spojení s čítačkou RFID kariet, QR kódov slúži ako plnohodnotný dochádzkový terminál. Snímanie fotografií prichádzajúcich a odchádzajúcich zamestnancov je zabezpečené pomocou externe pripojenej USB kamery, alebo IP kamery napojenej na podnikovú sieť.
 

Modul Server

 
  Modul Server slúži ako správca centrálnej databázy na serveri s operačným systémom Windows. Obsahuje množstvo funkcií na správu a údržbu centrálneho systému a centrálnej dazabázy.
 

Aké licencie budete potrebovať?

Pre malý podnik na základnú správu dochádzky stačí 1 modul Server, ktorý pobeží na počítači s centrálnou databázou, 1 modul Terminál na zápis zamestnancov a 1 modul Užívateľ na centrálnu správu systému. Pre tento typ je pripravený balík Small, ku ktorému si môžete doobjednať licencie podľa potreby. Zapisovať prechody terminálom môžete pomocou vytlačených QR kódov, manuálnym zadaním cez externú klávesnicu, alebo pomocou dotykovej obrazovky na Vašom tablete s OS Windows. Máte možnosť si celý systém otestovať počas 30 dní v skúšobnej prevádzke.

Vytvorenie skúšobných 30 dňových licencií

Na testovanie systému je nutné vygenerovať skúšobné licencie. Tie sa generujú cez cenník, kde označíte Licencie na skúšobné obdobie. Potom pokračujete do objednávky. Systém vám vytvorí užívateľský účet a testovacie licencie. Postupujte podľa návodu k programu.

Cenník

Pomocné linky:

MySQL Server XAMPP Windows/Linux - odkaz na stránky výrobcu
MySQL Workbench 6.3.6 - odkaz na stránky výrobcu
HeidiSQL nástroj pre správu MySQL databáz pre administrátorov systému - odkaz na stránky výrobcu

MySQL-Workbench_5.2.47.zip - link pre priame stiahnutie
Xampp-win32-5.6.19-0-VC11-installer.zip - link pre priame stiahnutie
Xampp-win32-7.0.2-0-VC14-installer.zip - link pre priame stiahnutie
Xampp_win32_172.zip - link pre priame stiahnutie

SuArP Elasyc UpgradeAktivácia modulov cez aktivačný súbor.