DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM
   

  Späť na predchádzajúcu stranu  
     
  Možnosti tvorenia podnikových systémov


 
 
Pre základné použitie (najväčšie ušetrenie finančných prostriedkov) postačuje základný balík licencií, ktorý vám poskytne plnohodnotný dochádzkový systém. Zapisovať prechody terminálom môžete pomocou vytlačených QR kódov, manuálnym zadaním cez externú klávesnicu, alebo pomocou dotykovej obrazovky na Vašom tablete s OS Windows.
 

 

  Systém vytvorenia základného, najlacnejšieho riešenia  

Prevádzka systému iba na počítači majiteľa

Pre najmenšie firmy, alebo živnostníkov, stačí základný balík, ktorý obsahuje všetky moduly. Všetky moduly aktivujete na jednom počítači, pomocou ktorého sa užívatelia budú zapisovať so systému. Na tomto počítači sa bude tiež vykonávať kompletná správa dochádzky.

Prevádzka systému na počítači so vzdialeným prístupom majiteľa

Ak chce majiteľ spravovať dochádzku na svojom počítači, ale prístupy používateľov zadávať na inom počítači, taktiež mu stačí balík. Na svojom počítači si po inštalácii systému Elasyc aktivuje modul Užívateľ. Na počítači, pomocou ktorého sa budú pripisovať užívatelia, si aktivuje modul Terminál a Server. Tento počítač bude slúžiť ako centrálny (náhrada za server).

   
  1 - Počítač pre zapisovanie prístupov zamestnancov s aktívnymi modulmi Terminál a Server. Zamestnanci sa zapisujú manuálne, pomocou čítačky RFID kariet, alebo pomocou vytlačených QR kódov.  
  2 - Prvok siete  
  3 - Počítač majiteľa pripojený pomocou Wi-Fi siete k centrálnemu počítaču s aktívnym modulom Používateľ. Z tohto počítača sa spravuje celá dochádzka.  

 

  Systém možností vytvorenia podnikovej štruktúry  

Všeobecná štruktúra použitia systému Elasyc

   
 
1 - IP kamera podnikovej siete v externej prevádzke.
2 - Modul Terminál na počítači v externej prevádzke pripojený k sieti cez LAN. Prístup k centrálnej databáze je zabezpečený pomocou služby Externé prístup
3 - Modul Používateľ na počítači v externej prevádzke pripojený k sieti cez LAN. Prístup k centrálnej databáze je zabezpečený pomocou služby Externé prístup
4 - Modul Terminál na tablete pripojený k internetu v akejkoľvek sieti. Prístup k centrálnej databáze je zabezpečený pomocou služby Externé prístup.
5 - Modul Používateľ na notebooku pripojený k internetu v akejkoľvek sieti. Prístup k centrálnej databáze je zabezpečený pomocou služby Externé prístup
6 - Modul ul Terminál na notebooku pripojený k LAN v hlavnej prevádzke cez WIFI.
7 - Modul Používateľ na notebooku pripojený k LAN v hlavnej prevádzke cez WIFI.
8 - Modul Terminál na počítači v hlavnej prevádzke pripojený k sieti cez LAN.
9 - Modul Používateľ na počítači v hlavnej prevádzke pripojený k sieti cez LAN.
10 -Modul Server na počítači s centrálnou databázou v hlavnej prevádzke pripojený k sieti cez LAN.
11 - Router v externej prevádzke.
12 - Router v hlavnej prevádzke.
13 - Verejný priestor internetu.
14 - Zadávanie prechodov terminálom pomocou služby Internetový prechod terminálom cez mobilný telefón, tablet, alebo iné zariadenie, ktoré je pripojené na internet. Nie je nutná žiadna inštalácia softvéru. Prechod sa vykonáva cez internetový prehliadač.
 
     
  Celý systém sa poskladá presne podľa potreby zákazníka. Kombináciou existujúcich počítačov vo firme sa poskladá multifunkčný sieťový dochádzkový systém. Ideálna štruktúra pozostáva z 1 počítača s aktívnym modulom Server (bude na ňom prevádzkovaná centrálna databáza a úložisko na ukladanie fotografií prechodov), tablet alebo notebook s aktívnym modulom Terminál s pripojenou čítačkou RFID kariet a s neobmedzeným počtom počítačov s aktívnym modulom Užívateľ.  

Riešenie pre malé firmy z vlastným terminálom

   
  Modul Terminál umožňuje vytvoriť si vlastný terminál z existujúceho počítača a pripojenej čítačky RFID kariet. Pri malých podnikoch, kde má každý svoj osobný počítač, stačí modul Užívateľ sprevádzkovať na počítačoch zamestnancov a jeden počítač v tejto sieti ako hlavný (náhrada servera).  

Riešenie pre malé firmy bez terminálu

   
  Pre malé firmy, kde má každý zamestnanec vlastný počítač, je výhodná zostava modulov Používateľ. Server môže simulovať ktorýkoľvek počítač s nainštalovaným systémom. Zamestnanci sa pripisujú manuálne cez virtuálny dochádzkový terminál v module užívateľ.