DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM
   

  Cenník a generovanie skúšobných licencií

 
 
Označte balík licencií a dodatkové moduly ktoré chcete zakúpiť. Ak chcete iba skúšobné licencie, označte Licencie na skúšobné obdobie.
 
   
  Obdobie zakúpenej licencie  
 
 
     
 
Počet užívateľov zadávaných do systému je vždy neobmedzený. Kupuje sa iba počet inštalácii na počítač. Licencie sa nedajú prenášať medzi počítačmi. Každá licencia je naviazaná na hardvér počítača.
 
     
  Druhy balíkov s počtom licencií  
     
 
Ks Cena za balík: 160
Počet modulov Užívateľ v balíku: 1 Ks
  Počet modulov Terminál v balíku: 1 Ks
  Počet modulov Server v balíku: 1 Ks
  Počet služieb Externý prístup v balíku: 0 Ks
 
Balík je určený pre najmenšie firmy (živnostníkov) pre správu dochádzky v priestoroch firmy. Neumožňuje pripojenie na dochádzku z domu pomocou služby Externý prístup (kedy nie je nutná pevná verejná IP adresa). Balík je možné nainštalovať na 1 až 3 počítače firmy podľa potreby. Môžete si modul Užívateľ, Terminál aj Server aktivovať na 1 počítači (majiteľa) a spravovať dochádzku z tohoto počítača. Alebo tieto moduly aktivovať samostatne, každý na iný počítač v podnikovej sieti. K balíku je možné dokúpiť moduly a služby podľa potreby.
 
     
 
Ks Cena za balík: 210
  Počet modulov Užívateľ v balíku: 3 Ks
  Počet modulov Terminál v balíku: 1 Ks
  Počet modulov Server v balíku: 1 Ks
  Počet služieb Externý prístup v balíku: 1 Ks
 
Balík je určený pre menšie a stredné firmy - živnostníkov. Je určený pre správu dochádzky v priestoroch firmy so vzdialeným prístupom majiteľa, alebo účtovníčky. Umožňuje pripojenie k dochádzke z domu pomocou služby Externé prístup (kedy nie je nutná pevná verejná IP adresa). Súčasťou služby Externé pripojenie je aj služba Internetový prechod terminálom. Balík je možné nainštalovať na 3 až 5 počítačov firmy podľa potreby. Môžete si modul Užívateľ, Terminál aj Server aktivovať na 1 počítači vo firme (určiť ho ako hlavný počítač) a 2 moduly Užívateľ nainštalovať na počítač majiteľa a účtovníčky (môže spravovať dochádzku z domu). Alebo môžete všetky moduly aktivovať samostatne, každý na iný počítač (aj mimo podnikovej siete). K balíku je možné dokúpiť moduly a služby podľa potreby.
 
     
 
Ks Cena za balík: 413
  Počet modulov Užívateľ v balíku: 10 Ks
  Počet modulov Terminál v balíku: 2 Ks
  Počet modulov Server v balíku: 2 Ks
  Počet služieb Externý prístup v balíku: 1 Ks
 
Balík je určený pre stredné a väčšie firmy s maximálne 2 externými prevádzkami. V priestoroch hlavnej firmy sa aktivuje modul Server (k tomuto počítaču sa budú všetky ostatné pripájať) a ostatné moduly sa aktivujú podľa potreby. Obsahuje 2 moduly Terminál pre aktiváciu v hlavnej firme a na prevádzke (alebo iba na prevádzkach). Prístup k počítaču s centrálnou databázou, je zabezpečený pomocou služby Externý prístup (kedy nie je nutná pevná verejná IP adresa). Súčasťou služby Externé pripojenie je aj služba Internetový prechod terminálom. K balíku je možné dokúpiť moduly a služby podľa potreby.
 
     
 
Ks Cena za balík: 714
  Počet modulov Užívateľ v balíku: 30 Ks
  Počet modulov Terminál v balíku: 4 Ks
  Počet modulov Server v balíku: 2 Ks
  Počet služieb Externý prístup v balíku: 1 Ks
 
Balík je určený pre väčšie firmy s maximálne 4 externými prevádzkami. V priestoroch hlavnej firmy sa aktivuje modul Server (k tomuto počítaču sa budú všetky ostatné pripájať) a ostatné moduly sa aktivujú podľa potreby. Obsahuje 4 moduly Terminál pre aktiváciu v hlavnej firme a na prevádzkach (alebo iba na prevádzkach). Prístup k počítaču, na ktorom je aktívny modul Server, je zabezpečený pomocou služby Externý prístup (kedy nie je nutná pevná verejná IP adresa). Súčasťou služby Externé pripojenie je aj služba Internetový prechod terminálom. K balíku je možné dokúpiť moduly a služby podľa potreby.
 
     
 
Ks Cena za balík: 0
Balík je určený pre firmy, ktorým nevyhovuje ani jeden s ponúkaných balíkov. Tento balík si poskladáte podľa vlastných potrieb. Na tento balík sa neposkytuje automatická zľava (ako na moduly ostatných balíkov). Prípadná zľava sa poskytne po dohode s predajcom.
 
     
 
 
 
 
Doplňujúce licencie k vybranému balíku
  Cena licencie za modul    
20 počet licencií k vybranému balíku
100 počet licencií k vybranému balíku
80 počet licencií k vybranému balíku
30 počet licencií k vybranému balíku
       
    Suma za doplňujúce licencie: 0 €
 
 
Suma celkom: 160 €
   
 
 
Cena inštalácie priamo v priestoroch podniku našimi technikmi závisí od dohody s predajcom. Zákazník je povinný technikom umožniť prístup s právom administrátora na všetky počítače firmy, ktorých sa inštalácie budú týkať.
 
 
V prípade potreby je možné dodať čítačku RFID kariet a karty. Cena závisí od druhu a aktuálnej ceny na trhu.
 
 
Zabezpečujeme prvotné zadanie užívateľov do systému. Cena závisí od dohody s predajcom. Po poskytnutí potrebných údajov Vám bude vytvorená databáza, ktorú si naimportujete v module Server do podnikového systému. Vytvoríme štruktúru firmy, oprávnenia, zamestnancov s priradením do štruktúry, pracovné zmeny a iné podľa potreby.